dysfagie

dysfagie

dysfagie

Dysfagie is een slikstoornis waarbij men moelijk kan slikken of zich verslikt. Dit kan optreden bij acute neurologische aandoeningen (beroerte), progressieve neurologische aandoeningen (o.a. ziekte van Parkinson, ALS, MS) en na ingrepen of radiotherapie in het hoofd-halsgebied.

Wanneer een logopedist contacteren?

Indien u een acute neurologische aandoening heeft of u heeft een ingreep/radiotherapie gehad in het hoofd-halsgebied zal de behandelende arts u doorverwijzen.

Indien u een progressieve neurologische aandoening heeft, kan u volgende symptomen in acht nemen:

  • hoesten tijdens of na het eten/drinken
  • snel vermoeid tijdens het eten
  • kortademig/benauwd gevoel tijdens het eten/drinken
  • het gevoel dat eten blijft vastzitten in de keel

Related Posts