behandelingen

preverbale logopedie

preverbale logopedie

Sommige baby’s of kinderen hebben problemen met het drinken van de borst of uit de fles, de overgang van borst- naar flesvoeding verloopt niet vlot… Bij het eten kan het zijn dat de problemen optreden bij de overgang naar lepelvoeding, het kauwen verloopt niet normaal… Andere baby’s of kinderen hebben eet- of drinkproblemen omwille van […]

Lees Meer
vertraagde en/of gestoorde spraakontwikkeling

vertraagde en/of gestoorde spraakontwikkeling

Kinderen beginnen al heel vroeg met de spraakontwikkeling. Het kan zijn dat uw kind de spraak niet ontwikkelt zoals dat normaal zou moeten. De spraakontwikkeling kan trager of gestoord verlopen. Wanneer moet u een logopedist contacteren? Wanneer uw kind rond de leeftijd van 4,5 à 5 jaar bepaalde klanken nog niet correct kan uitspreken en/of […]

Lees Meer
vertraagde en/of gestoorde taalontwikkeling

vertraagde en/of gestoorde taalontwikkeling

Kinderen ontwikkelen de Nederlandse taal normaal gezien zonder grote problemen en extra ondersteuning. Ze pikken de taal op en leren deze al doende te begrijpen en te gebruiken. Bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf. Het kan zijn dat ze de taal niet goed begrijpen (taalbegrip) of dat ze moeite hebben met het spreken zelf […]

Lees Meer
myofunctionele stoornissen

myofunctionele stoornissen

Myofunctionele stoornissen of afwijkende mondgewoonten zijn foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen, openmond gedrag (vaak met de mond open zitten), lispelen en infantiel slikken (resp. praten of slikken waarbij de tong tegen of tussen de voortanden geduwd wordt). Dit kan een foutieve tongligging veroorzaken of in stand houden. Hierdoor kan er scheefgroei van de […]

Lees Meer
voorbereidende vaardigheden

voorbereidende vaardigheden

In de kleuterklassen zitten de kinderen niet stil. De kleuterklas is niet enkel een ‘speelklas’, hier wordt al hard gewerkt aan de voorbereidende vaardigheden om vlot te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. De kinderen worden klaargestoomd voor het eerste leerjaar. Wanneer dit klaarstomen niet vanzelf gaat, kan een logopedist helpen. Wanneer een logopedist contacteren?  […]

Lees Meer
leerproblemen

leerproblemen

Sommige kinderen hebben moeite met het (leren) lezen, schrijven en/of rekenen. Het kan zijn dat ze een leerachterstand hebben opgelopen, maar het kan ook zijn dat uw kind een leerprobleem of een leerstoornis heeft. Dyslexie is een stoornis waarbij het accuraat en/of vlot lezen niet lukt. Dysorthografie is een stoornis waarbij het accuraat en/of vlot […]

Lees Meer
afasie, dysartrie, dyspraxie

afasie, dysartrie, dyspraxie

Na een beroerte (bloeding in hersenen, bloedklonter, …) kan het zijn dat u problemen ondervindt met spreken. Wanneer u moeite heeft met het begrijpen of produceren van de taal spreken we van afasie (taalstoornis). Wanneer u moeite heeft met het uitspreken op zich (articulatiespieren functioneren minder goed), dan spreken we van een dysartrie (spraakstoornis). Wanneer […]

Lees Meer
typecursus

typecursus

Deze typecursus is ontstaan vanuit de psychomotoriek. We leren kinderen typen op een speelse en kindvriendelijke manier waarbij alle zintuigen en leerkanalen geprikkeld worden om het typen onder de knie te krijgen en te automatiseren. ± 10 lessen kleine groepjes (max. 4 kinderen) of individueel vanaf 8 jaar

Lees Meer
dysfagie

dysfagie

Dysfagie is een slikstoornis waarbij men moelijk kan slikken of zich verslikt. Dit kan optreden bij acute neurologische aandoeningen (beroerte), progressieve neurologische aandoeningen (o.a. ziekte van Parkinson, ALS, MS) en na ingrepen of radiotherapie in het hoofd-halsgebied. Wanneer een logopedist contacteren? Indien u een acute neurologische aandoening heeft of u heeft een ingreep/radiotherapie gehad in […]

Lees Meer