vertraagde en/of gestoorde taalontwikkeling

vertraagde en/of gestoorde taalontwikkeling

vertraagde en/of gestoorde taalontwikkeling

Kinderen ontwikkelen de Nederlandse taal normaal gezien zonder grote problemen en extra ondersteuning. Ze pikken de taal op en leren deze al doende te begrijpen en te gebruiken. Bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf. Het kan zijn dat ze de taal niet goed begrijpen (taalbegrip) of dat ze moeite hebben met het spreken zelf (taalproductie).

Wanneer moet u een logopedist contacteren?

  • uw kind lijkt niet te begrijpen wat u zegt
  • uw kind praat niet of weinig op de leeftijd van 2,5 à 3 jaar
  • uw kind kent nog maar weinig woorden voor zijn leeftijd
  • uw kind is onverstaanbaar op de leeftijd van 3,5 à 5 jaar
    (hij/zij vervangt bijvoorbeeld de klank /t/ steeds door de /k/ of vervangt de klank /r/ door een /j/ of een /l/)
  • uw kind praat nog in woorden, maar niet in zinnen

Related Posts