leerproblemen

leerproblemen

leerproblemen

Sommige kinderen hebben moeite met het (leren) lezen, schrijven en/of rekenen. Het kan zijn dat ze een leerachterstand hebben opgelopen, maar het kan ook zijn dat uw kind een leerprobleem of een leerstoornis heeft.
Dyslexie is een stoornis waarbij het accuraat en/of vlot lezen niet lukt.
Dysorthografie is een stoornis waarbij het accuraat en/of vlot schrijven/spellen niet lukt.
Dyscalculie is een stoornis waarbij het accuraat en/of vlot oproepen van wiskundekennis niet lukt en er een gebrek is aan inzicht in de getallen.

Wanneer een logopedist contacteren?

Lezen

 • uw kind blijft hakken en plakken bij het lezen
 • uw kind raadt wat hij leest
 • uw kind heeft geen idee wat hij leest
 • uw kind wisselt letters van plaats

Schrijven

 • uw kind voegt letters toe of laat er weg
 • uw kind heeft moeite met het leren van de spellingsregels
 • uw kind heeft moeite met het kopiëren (overschrijven)
 • uw kind verwart de letters v/f, z/s, b/p/d, eu/ui
 • uw kind wisselt letters van plaats

Rekenen

 • uw kind telt in plaats van te rekenen
 • uw kind kan niet doortellen (bv. beginnen tellen bij 5)
 • uw kind kan niet verder- of terugtellen
 • uw kind heeft moeite met het automatiseren van de maaltafels
 • uw kind heeft moeite met de brug
 • uw kind maakt getalomkeringen (bv. 27 ipv 72)
 • uw kind heeft weinig inzicht in getallen en vraagstukken
 • uw kind heeft moeite met het lezen van de klok

Related Posts