Tijdens dit gesprek wordt het probleem gekaderd en zoeken we samen een datum voor het intakegesprek.

Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag uitvoerig besproken. We leggen uit hoe logopedie in zijn werk gaat en wat de volgende stappen zijn die we moeten ondernemen.

Een logopedisch onderzoek wordt pas terugbetaald als het voorgeschreven is door een dokter.

We nemen een aantal tests af om het probleem in kaart te brengen en de nood aan behandeling vast te stellen.

Een logopedische behandeling wordt pas terugbetaald als ze voorgeschreven is door een dokter.

Terugbetaling behandelingen

Dit verloop geldt voor een aanvraag terugbetaling logopedie via het RIZIV (= verplichte of wettelijke verzekering). Wanneer u terugbetaling krijgt via de aanvullende verzekering gelden er andere regels. Meer uitleg krijgt u tijdens het intakegesprek.

Vragen of wensen? Mail gerust voor meer info