voorbereidende vaardigheden

voorbereidende vaardigheden

voorbereidende vaardigheden

In de kleuterklassen zitten de kinderen niet stil. De kleuterklas is niet enkel een ‘speelklas’, hier wordt al hard gewerkt aan de voorbereidende vaardigheden om vlot te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. De kinderen worden klaargestoomd voor het eerste leerjaar. Wanneer dit klaarstomen niet vanzelf gaat, kan een logopedist helpen.

Wanneer een logopedist contacteren? 

De kleuterleerkrachten hebben een goed zicht op wat een kind kan en moet kunnen. Zij zullen u doorverwijzen naar een logopedist indien dit nodig is.

Related Posts